00982136303710

کیمیا تهران اسید

کاتالوگی برای دانلود وجود ندارد

ایمنی اسید فرمیک Articles

تماس پوست با مایع یا بخار آن باعث سوختگی شیمیایی و در صورت تماس با چشم ممکن است باعث ایجاد آسیب های دائمی در چشم شود. تنفس بخار آن موجب تحریک و سوزش دستگاه تنفس می شود.

تماس شغلی : لباس محافظ مناسب ، دستکش ، شیلد صورت، دوش و چشم شوی نیاز است.

تماس پوستی : با پوست یا لباس تماس نداشته باشد.

تماس چشمی : وارد چشم ها نشود.

بلع و گوارش : پس از کار دست ها را کاملا بشویید. خوردن ، آشامیدن و سیگار کشیدن حین کار ممنوع.

تماس شغلی : کفش و لباس آلوده را در آورید. لباس ها را قبل از استفاده مجدد بشویید.

تماس تنفسی : هوای آزاد. در صورت نیاز از تنفس مصنوعی یا اکسیژن استفاده نمایید.

تماس پوستی : شستشو با آب زیاد به مدت 15 دقیقه.

تماس چشمی : شستشو با آب زیاد به مدت 15 دقیقه با پلک باز.

بلع و گوارش : دهان را با آب بشویید. اقدامات درمانی.

کلمات کلیدی

اسید - خواص آبغوره - آشنایی با خواص سرکه انگور- اسید فرمیک- ایمنی اسید فرمیک- فروش اسید فرمیک- قیمت اسید فرمیک